ایلهان برک میگوید : "یک زن فقط به مردی که دوستش دارد؛ صدها بار شانس دوباره میدهد."

#مخاطــ❤ـــب_من

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: دو شنبه 9 مرداد 1396برچسب:, | 10:38 | Writer: nayryka |

هرجای دنیا میخواهی باش...!!

من حرف هایم را...احساسم را...با همین دست نوشته ها...به قلبت می رسانم...نه اسمش عشق است...!!!

#مخاطــ❤ـــب_من

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: دو شنبه 9 مرداد 1396برچسب:, | 9:28 | Writer: nayryka |

نتیجه تصویری برای عاشقانه

اگه به قیافه باشه

همیشه یکی خوشگلتر وجود داره

پس با یکی باش که بهت خوش بگذره ...!

#مخاطــ❤ـــب_من

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: یک شنبه 8 مرداد 1396برچسب:, | 11:33 | Writer: nayryka |

نتیجه تصویری برای تنهایی

در میان این همه شلوغی

یک نفر باشد که تو را بفهمد ، کافیست ~~

#مخاطــ❤ـــب_من

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: سه شنبه 3 مرداد 1396برچسب:, | 12:49 | Writer: nayryka |

•{میــــــــــــــــــــــــــــــم {م} مثل ؟!

 مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــــــــــــــــرد

مرد باش و پای تمام    دوستِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــت د‏ارم هایت ، مردانه بما‍‌‏‎‎‎‍‍‍‍‌‎‎‎ن}•

#مخاطــ❤ـــب_من

نتیجه تصویری برای مرد باش

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: سه شنبه 3 مرداد 1396برچسب:, | 12:39 | Writer: nayryka |

چیزی از عشق های ناب می دانی؟

بدون بوسه 

و نه هیچ چیز اضافه ی دیگری ...

خیلی خاص و ناب

به همین خاطره که خیلی بزرگن

احساسات بیان نشده هیچوقت فراموش نمیشوند.

#مخاطــ❤ـــب_من

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: دو شنبه 8 شهريور 1395برچسب:, | 11:50 | Writer: nayryka |

 

قرارمان این شــــب ها که نیستی...

باشد پای تابیدن های مــــــcafe-webniaz.irـــــاه....

حواسم هست که توهم همان ماهی رامی بینی

که من میبینم اینجا... بدون تو...

قرارمان باشد با ماه... 

برساند نگاهم رابه نگاهت... 

بی کم و کاست...

#مخاطــ❤ـــب_من

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: دو شنبه 8 شهريور 1395برچسب:, | 2:27 | Writer: nayryka |

Maybe

  U'R

My BLUE

...  Moon

#مخاطــ❤ـــب_من

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: دو شنبه 1 شهريور 1391برچسب:, | 10:13 | Writer: nayryka |

اگه یه روز احساس کردی از همه دنیا خسته ای ؛واسه ی یه لحظه کسی رو که از صمیم قلب دوسش داری به یاد بیار اون وقت میفهمی که هنوز میتونی به زندگی امیدوار باشی.

 #مخاطــ❤ـــب_من

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: شنبه 22 خرداد 1395برچسب:, | 7:35 | Writer: nayryka |
صفحه قبل 1 صفحه بعد