نتیجه تصویری برای عاشقانه

اگه به قیافه باشه

همیشه یکی خوشگلتر وجود داره

پس با یکی باش که بهت خوش بگذره ...!

#مخاطــ❤ـــب_من

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: یک شنبه 8 مرداد 1396برچسب:, | 11:33 | Writer: nayryka |

نتیجه تصویری برای تصاویر تنهایی

☯ اره تصمیمم اینه // تنهایی ارومم ☯

☯ اشکاتو از صورتت // پاک بکن خانومـــــم ☯

☯ اینجا ته خطه // دستامو ول کن برو // دیگه نمیخوام تورو ☯

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: شنبه 7 مرداد 1396برچسب:, | 18:57 | Writer: nayryka |

|•°قلبم روو تکراره

همیشه دوست داره...°•|

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: چهار شنبه 4 اسفند 1395برچسب:, | 17:16 | Writer: nayryka |


عایندْمـ ـ بْا تْـو بود•{:
کِهـ گْذَشتهْـ شُد•{:
قَلبـ و روحْـ•{:
جسمْـ ـ و غـرور•{:
هَمَشونـ شِکَستهـ شُد ...

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: یک شنبه 1 اسفند 1395برچسب:, | 1:49 | Writer: nayryka |
صفحه قبل 1 صفحه بعد